Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να είναι χορηγοί και να διαφημιστούν μέσω του αγώνα, Μπορείτε να βρείτε:

 

κ.Τρύφωνος Σπύρος
Δημητριάδος 160 με Γκλαβάνη, Βόλο.
Τηλ: 24210 23523
Email: [email protected]

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν οποτεδήποτε τους όρους της παρούσας προκήρυξης εάν αυτό απαιτηθεί για της ανάγκες διοργάνωσης του αγώνα.