Έγινε η ομιλία με θέμα «Βελτίωση της ψυχολογίας του δρομέα»